Programmeerimise algkursuse MOOC

Ago Luberg

TalTech

Miks?

 • Olen ülikoolis korraldanud programmeerimiskursust ligi 10 aastat
 • viimastel aastatel korraga 500-le tudengile
 • Oleme näinud, et tase on väga erinev
 • Taseme ühtlustamiseks oleme loonud n-ö tasanduskursuse
 • Oleme kursuse viinud 100% e-õppele
 • Siit tekkis mõte, et pakkuda seda ka gümnaasiumi õpilastele

Mis?

 • Eesti Informaatikaõpetajate Selts (EIÕPS) digiõppe projekt
 • MOOC kursus gümnaasiumi õpilastele
 • Eesmärk: 600 osalejat
 • Eesmärk: 20 kooli kaasamine
 • Eesmärk: informaatika õpetajate kaasamine


Korraldus

 • Iga teema kohta tekstimaterjal
 • Iga teema kohta enesekontrolli küsimustik
 • Iga teema kohta praktiline ülesanne
  • Automaatne kontroll
  • Vähemalt 75% peab tehtud saama
 • Discord suhtluseks

Osalejad

 • 404 registreerunud kasutajat
 • Umbes 10 kooli, kust on üle 10 õpilase
 • Koolid pakuvad seda kui valikainet
 • Mitmest koolist on kohapealne kontakt, kes jälgib õpilaste edenemist
 • Kokku ligi 100 erinevat kooli

Kursuse lõpetamine

 • Kursuse ülesannetest tuleb 75% läbida
 • 31. jaanuari seisuga anname välja diplomid
 • Järgmine diplomi jagamine toimub mai lõpus
 • Kursust võib alustada ja lõpetada suvalisel ajal

Uuendamine

 • Juba jooksval kursusel ei saa väga palju muudatusi teha
 • Oleme jälginud õpilaste tagasisidet ja erinevaid probleeme
 • Struktureerime mõned teemad ringi
 • Lihtsustame/täpsustame mõnda ülesannet
 • Tagasiside põhjal avame 17.01 kell 12:00 uuendatud kursuse

Tehniline pool

 • Uute videote loomine (terve suvi)
 • Tehniline lahendus Moodle'is
 • Teemade kohandamine
 • Tekstimaterjalide kohandamine
 • Ülesannete loomine ja kohandamine
 • Koolikontaktile ülevaate võimaldamine Moodle'is

Demo

https://www.youtube.com/watch?v=eKHWlZ3jHzE

Videod

Aitäh!